🇿🇦 Cờ Nam Phi

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Nam Phi
GoogleN/A
TwitterCờ Nam Phi
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Nam Phi biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇿🇦 1F1FF 1F1E6 Cờ Nam Phi