🌾 Bó lúa

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebông lúa
GoogleBông lúa
TwitterBông lúa
Unicodebó lúa
Từ đồng nghĩabông lúa, gạo và thực vật
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | thực vật (khác)

Hình ảnh

Bó lúa biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌾 1F33E bó lúa