🍂 Lá rụng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applelá rơi
GoogleLá rơi
TwitterLá rơi
Unicodelá rụng
Từ đồng nghĩalá, rụng và thực vật
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | thực vật (khác)

Hình ảnh

Lá rụng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍂 1F342 lá rụng