🪺 Tổ có trứng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletổ có trứng
GoogleN/A
TwitterTổ chim có trứng
Unicodetổ có trứng
Từ đồng nghĩalàm tổ, trứng và tổ chim
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | thực vật (khác)

Hình ảnh

Tổ có trứng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🪺 1FABA tổ có trứng