🍃 Lá rung rinh trong gió

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applelá rung rinh trong gió
GoogleLá đu đưa trong gió
TwitterLá đung đưa trong gió
Unicodelá rung rinh trong gió
Từ đồng nghĩagió, lá cây, rung và thổi
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | thực vật (khác)
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu xanh lá cây

Hình ảnh

Lá rung rinh trong gió biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍃 1F343 lá rung rinh trong gió