🍄 Nấm

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applenấm
GoogleNấm
TwitterNấm
Unicodenấm
Từ đồng nghĩathực vật
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | thực vật (khác)
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu hồng

Hình ảnh

Nấm biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍄 1F344 nấm