🍀 Cỏ bốn lá

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecỏ bốn lá
GoogleCỏ bốn lá
TwitterCỏ bốn lá
Unicodecỏ bốn lá
Từ đồng nghĩa4, bốn, lá cây và thực vật
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | thực vật (khác)
Thẻbiểu tượng cảm xúc hoa | biểu tượng cảm xúc màu xanh lá cây

Hình ảnh

Cỏ bốn lá biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍀 1F340 cỏ bốn lá