🌳 Cây rụng lá

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecây
GoogleCây lá rộng
TwitterCây rụng lá
Unicodecây rụng lá
Từ đồng nghĩacây, rơi và rụng lá
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | thực vật (khác)
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu xanh lá cây

Hình ảnh

Cây rụng lá biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌳 1F333 cây rụng lá