🍁 Lá phong

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applelá phong
GoogleLá phong đỏ
TwitterLá phong
Unicodelá phong
Từ đồng nghĩalá cây và rụng
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | thực vật (khác)

Hình ảnh

Lá phong biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍁 1F341 lá phong