🪴 Cây trồng trong chậu

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applechậu cây
GoogleN/A
TwitterCây trong chậu
Unicodecây trồng trong chậu
Từ đồng nghĩachán, cây, cây trong nhà, nhà, nhàm chán, nuôi dưỡng, phát triển, trồng và vô dụng
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | thực vật (khác)
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu xanh lá cây

Hình ảnh

Cây trồng trong chậu biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🪴 1FAB4 cây trồng trong chậu