🌲 Cây thường xanh

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecây thường xanh
GoogleCây thường xanh
TwitterCây thường xanh
Unicodecây thường xanh
Từ đồng nghĩacây và thực vật
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | thực vật (khác)
Thẻbiểu tượng cảm xúc giáng sinh | biểu tượng cảm xúc màu xanh lá cây

Hình ảnh

Cây thường xanh biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌲 1F332 cây thường xanh