🌱 Cây non

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecây non
GoogleCây giống con
TwitterCây con
Unicodecây non
Từ đồng nghĩanon
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | thực vật (khác)
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu xanh lá cây

Hình ảnh

Cây non biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌱 1F331 cây non