🪹 Tổ trống rỗng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletổ trống
GoogleN/A
TwitterTổ chim rỗng
Unicodetổ trống rỗng
Từ đồng nghĩalàm tổ và tổ chim
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | thực vật (khác)

Hình ảnh

Tổ trống rỗng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🪹 1FAB9 tổ trống rỗng