🌿 Thảo mộc

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applethảo mộc
GoogleThảo mộc
TwitterThảo dược
Unicodethảo mộc
Từ đồng nghĩalá cây
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | thực vật (khác)
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu xanh lá cây

Hình ảnh

Thảo mộc biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌿 1F33F thảo mộc