🌴 Cây cọ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecây cọ
GoogleCây cọ
TwitterCây cọ
Unicodecây cọ
Từ đồng nghĩacây
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | thực vật (khác)
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu xanh lá cây

Hình ảnh

Cây cọ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌴 1F334 cây cọ