Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard▼

Emoji Nghĩa là gì Copy / Paste
🕰️Mantelpiece clockSao chép
Đồng hồ cátSao chép
Đồng hồ cát với cát đang chảySao chép
Đồng hồSao chép
Đồng hồ báo thứcSao chép
⏱️StopwatchSao chép
⏲️Timer clockSao chép
🕦Mặt đồng hồ chỉ 11 giờ 30 phútSao chép
🕧Mặt đồng hồ chỉ 12 giờ 30 phútSao chép
🕛Mặt đồng hồ chỉ 12 giờSao chép
🕤Mặt đồng hồ chỉ 9 giờ 30 phútSao chép
🕚Mặt đồng hồ chỉ 11 giờSao chép
🕜Mặt đồng hồ chỉ 1 giờ 30 phútSao chép
🕖Mặt đồng hồ chỉ 7 giờSao chép
🕓Mặt đồng hồ chỉ 4 giờSao chép
🕔Mặt đồng hồ chỉ 5 giờSao chép
🕠Mặt đồng hồ chỉ 5 giờ 30 phútSao chép
🕡Mặt đồng hồ chỉ 6 giờ 30 phútSao chép
🕕Mặt đồng hồ chỉ 6 giờSao chép
🕥Mặt đồng hồ chỉ 10 giờ 30 phútSao chép
🕢Mặt đồng hồ chỉ 7 giờ 30 phútSao chép
🕣Mặt đồng hồ chỉ 8 giờ 30 phútSao chép
🕙Mặt đồng hồ chỉ 10 giờSao chép
🕒Mặt đồng hồ chỉ 3 giờSao chép
🕑Mặt đồng hồ chỉ 2 giờSao chép
🕗Mặt đồng hồ chỉ 8 giờSao chép
🕞Mặt đồng hồ chỉ 3 giờ 30 phútSao chép
🕐Mặt đồng hồ chỉ 1 giờSao chép
🕝Mặt đồng hồ chỉ 2 giờ 30 phútSao chép
🕘Mặt đồng hồ chỉ 9 giờSao chép
🕟Mặt đồng hồ chỉ 4 giờ 30 phútSao chép

  • Nếu bạn muốn sử dụng những hình ảnh trong bài viết trên blog, hãy thử công cụ này thay thế. Emoji in Blog
  • Bạn có thể dễ dàng sao chép và dán vào bất cứ nơi nào. Emoji sẽ được chuyển đổi thành biểu tượng hình ảnh khác nhau trên facebook và twitter. Chúng tôi cũng thu thập các ký hiệu văn bản có liên quan.