Ngón giữa là một cử chỉ tay xấu có nghĩa là một số từ bẩn thỉu. Các cử chỉ giao tiếp vừa phải đến cực kỳ khinh miệt.

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard▼

┌∩┐

Emoji Văn bản thuần túy Nghĩa là gì Copy / Paste
🖕Đảo ngược bàn tay với ngón giữa kéo dàiSao chép
🖕🏻Đảo ngược bàn tay với ngón giữa kéo dài (Màu da sáng)Sao chép
🖕🏼Đảo ngược bàn tay với ngón giữa kéo dài (Màu da sáng vừa)Sao chép
🖕🏼Đảo ngược bàn tay với ngón giữa kéo dài (Màu da sáng vừa)Sao chép
🖕🏾Đảo ngược bàn tay với ngón giữa kéo dài (Màu da tối vừa)Sao chép
🖕🏿Đảo ngược bàn tay với ngón giữa kéo dài (Màu da tối)Sao chép
🤬Mặt có biểu tượng che miệngSao chép
👎Biểu tượng ngón tay cái quay xuốngSao chép

  • Nếu bạn muốn sử dụng những hình ảnh trong bài viết trên blog, hãy thử công cụ này thay thế. Emoji in Blog
  • Bạn có thể dễ dàng sao chép và dán vào bất cứ nơi nào. Emoji sẽ được chuyển đổi thành biểu tượng hình ảnh khác nhau trên facebook và twitter. Chúng tôi cũng thu thập các ký hiệu văn bản có liên quan.