⇩ ⇩ ⇩
#
In đậm Văn bản in đậm / in nghiêng là một cách phổ biến để nhấn mạnh văn bản, chẳng hạn như làm nổi bật văn bản, trích dẫn hoặc bài phát biểu của mọi người, v.v.Có ba phong cách, bao gồm văn bản in đậm, văn bản in nghiêng và văn bản in nghiêng. Bạn có thể thay đổi kiểu văn bản bằng cách chọn các tùy chọn.