⇩ ⇩ ⇩
#
văn bản vuông Văn bản hình vuông có hai kiểu, bao gồm nền đen và nền trắng.Loại thư này chỉ có chữ in hoa. Do đó, chúng tôi sẽ chuyển đổi chữ cái viết thường thành chữ in hoa.Ở chế độ nền đen, các chữ A, B, O và P có thể có màu khác trong thiết bị di động, vì các chữ cái này được coi là biểu tượng cảm xúc. Bạn có thể bỏ chọn tùy chọn để tránh điều này.