Tất cả biểu tượng cảm xúc trên trang này có thể được hiển thị dưới dạng biểu tượng đầy màu sắc trên Facebook, phù hợp với các bài đăng trên dòng thời gian, bình luận, trang, nhóm và trò chuyện. Chỉ cần nhấp vào biểu tượng để sao chép biểu tượng cảm xúc vào khay nhớ tạm của bạn. Biểu tượng cảm xúc được nhấp vào cũng được thêm vào trình soạn thảo văn bản ở đầu trang để thuận tiện. Sử dụng chức năng tìm kiếm trong thanh bên để nhanh chóng tìm thấy các biểu tượng cảm xúc cụ thể. Di chuột qua biểu tượng để xem ý nghĩa của biểu tượng cảm xúc đó, điều này sẽ hỗ trợ bạn lựa chọn. Trang này hỗ trợ tối đa phiên bản biểu tượng cảm xúc 15.0.0.

Gần đây sử dụng

Điều này sẽ tự động thu thập các biểu tượng gần đây nhất và thường được sử dụng của bạn.

Mặt cười & Mọi người

Động vật & Tự nhiên

Ẩm thực

Hoạt động

Du lịch & Địa điểm

Đối tượng

Biểu tượng

cờ

Biểu tượng cảm xúc đơn sắc

☺︎
Trang này không liên kết với facebook. Facebook là nhãn hiệu đã đăng ký của Facebook, Inc.
Tất cả tên, logo, hình ảnh và thương hiệu là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ.