Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard▼

Emoji Nghĩa là gì Copy / Paste
🤗Hugging faceSao chép
👐Biểu tượng đôi bàn tay mởSao chép
🫂Người đang ômSao chép
🤚Mu bàn taySao chép
Giơ taySao chép
🙌Người giơ hai tay chúc mừngSao chép
🫶Bàn tay hình trái timSao chép

  • Nếu bạn muốn sử dụng những hình ảnh trong bài viết trên blog, hãy thử công cụ này thay thế. Emoji in Blog
  • Bạn có thể dễ dàng sao chép và dán vào bất cứ nơi nào. Emoji sẽ được chuyển đổi thành biểu tượng hình ảnh khác nhau trên facebook và twitter. Chúng tôi cũng thu thập các ký hiệu văn bản có liên quan.