☯️ âm dương

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleâm dương
GoogleYin yang
TwitterBiểu tượng âm dương
Unicodeâm dương
Từ đồng nghĩadương, người theo đạo, tôn giáo, âm và đạo
Chuyên mụcBiểu tượng | tôn giáo
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu tím

Hình ảnh

âm dương biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
☯️ 262F FE0F âm dương
262F (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn