🛐 Nơi thờ phụng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applenơi thờ phụng
GooglePlace of worship
TwitterNơi linh thiêng
Unicodenơi thờ phụng
Từ đồng nghĩatôn giáo và tôn sùng
Chuyên mụcBiểu tượng | tôn giáo
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu tím

Hình ảnh

Nơi thờ phụng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🛐 1F6D0 nơi thờ phụng