☪️ Sao và trăng lưỡi liềm

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applesao và trăng lưỡi liềm
GoogleStar and crescent
TwitterNgôi sao và vầng trăng khuyết
Unicodesao và trăng lưỡi liềm
Từ đồng nghĩahồi giáo, người theo đạo hồi và tôn giáo
Chuyên mụcBiểu tượng | tôn giáo
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu tím | Biểu tượng cảm xúc sao

Hình ảnh

Sao và trăng lưỡi liềm biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
☪️ 262A FE0F sao và trăng lưỡi liềm
262A (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn