🔯 Ngôi sao sáu cánh có dấu chấm

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applesao sáu cạnh có dấu chấm ở giữa
GoogleNgôi sao sáu cánh có chấm ở giữa
TwitterSao sáu cánh có chấm ở giữa
Unicodengôi sao sáu cánh có dấu chấm
Từ đồng nghĩamay mắn và ngôi sao
Chuyên mụcBiểu tượng | tôn giáo
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu tím | Biểu tượng cảm xúc sao

Hình ảnh

Ngôi sao sáu cánh có dấu chấm biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🔯 1F52F ngôi sao sáu cánh có dấu chấm