✡️ Ngôi sao sáu cánh

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

AppleNgôi sao David
GoogleStar of David
TwitterNgôi sao David
Unicodengôi sao sáu cánh
Từ đồng nghĩadavid, do thái, ngôi sao, người do thái và tôn giáo
Chuyên mụcBiểu tượng | tôn giáo
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu tím | Biểu tượng cảm xúc sao

Hình ảnh

Ngôi sao sáu cánh biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
✡️ 2721 FE0F ngôi sao sáu cánh
2721 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn