⚛️ Biểu tượng nguyên tử

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebiểu tượng nguyên tử
GoogleAtom symbol
TwitterBiểu tượng nguyên tử
Unicodebiểu tượng nguyên tử
Từ đồng nghĩanguyên tử và người vô thần
Chuyên mụcBiểu tượng | tôn giáo
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu tím

Hình ảnh

Biểu tượng nguyên tử biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
⚛️ 269B FE0F biểu tượng nguyên tử
269B (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn