🕉️ Om

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebiểu tượng om
GoogleOm symbol
TwitterBiểu tượng chữ 'OM'
Unicodeom
Từ đồng nghĩahindu và tôn giáo
Chuyên mụcBiểu tượng | tôn giáo
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu tím

Hình ảnh

Om biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🕉️ 1F549 FE0F om
🕉 1F549 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn