☸️ Pháp luân

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applepháp luân
GoogleWheel of dharma
TwitterBiểu tượng bánh xe luân hồi
Unicodepháp luân
Từ đồng nghĩabánh xe, pháp, phật giáo và tôn giáo
Chuyên mụcBiểu tượng | tôn giáo
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu tím

Hình ảnh

Pháp luân biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
☸️ 2638 FE0F pháp luân
2638 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn