🕎 Cây đèn menorah

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemenorah
GoogleMenorah with nine branches
TwitterCây đèn có chín nhánh
Unicodecây đèn menorah
Từ đồng nghĩacây đèn nến, giá đỡ nến và tôn giáo
Chuyên mụcBiểu tượng | tôn giáo
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu tím

Hình ảnh

Cây đèn menorah biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🕎 1F54E cây đèn menorah