☦️ Thập giá chính thống giáo

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

AppleThập giá Chính Thống giáo
GoogleOrthodox cross
TwitterDấu thập chính thống
Unicodethập giá chính thống giáo
Từ đồng nghĩacơ đốc, thập giá và tôn giáo
Chuyên mụcBiểu tượng | tôn giáo
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu tím

Hình ảnh

Thập giá chính thống giáo biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
☦️ 2626 FE0F thập giá chính thống giáo
2626 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn