🪯 Biểu tượng khanda

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebiểu tượng khanda
GoogleN/A
TwitterN/A
Unicodebiểu tượng khanda
Từ đồng nghĩaSikh và tôn giáo
Chuyên mụcBiểu tượng | tôn giáo

Hình ảnh

Biểu tượng khanda biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🪯 1FAAF biểu tượng khanda