✝️ Thánh giá la-tinh

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applethánh giá La-tinh
GoogleLatin cross
TwitterDấu thập La-tinh
Unicodethánh giá la-tinh
Từ đồng nghĩachữ thập, cơ đốc và tôn giáo
Chuyên mụcBiểu tượng | tôn giáo
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu tím

Hình ảnh

Thánh giá la-tinh biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
✝️ 271D FE0F thánh giá la-tinh
271D (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn