🎮 Trò chơi điện tử

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebộ điều khiển trò chơi video
GoogleTrò chơi điện tử
TwitterTrò chơi điện tử
Unicodetrò chơi điện tử
Từ đồng nghĩatay điều khiển và trò chơi
Chuyên mụcHoạt động | trò chơi
Thẻbiểu tượng cảm xúc trò chơi

Hình ảnh

Trò chơi điện tử biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🎮 1F3AE trò chơi điện tử