🎲 Trò xúc xắc

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applesúc sắc
GoogleXúc xắc
TwitterChơi xúc xắc
Unicodetrò xúc xắc
Từ đồng nghĩacon xúc xắc và trò chơi
Chuyên mụcHoạt động | trò chơi
Thẻbiểu tượng cảm xúc trò chơi

Hình ảnh

Trò xúc xắc biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🎲 1F3B2 trò xúc xắc