♣️ Bộ nhép

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebộ bài nhép
GoogleQuân tép đen
TwitterQuân chuồn
Unicodebộ nhép
Từ đồng nghĩabài, bộ bài nhép và trò chơi
Chuyên mụcHoạt động | trò chơi
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu đen | chơi bài

Hình ảnh

Bộ nhép biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
♣️ 2663 FE0F bộ nhép
2663 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn