♠️ Bộ bích

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebộ bài bích
GoogleQuân bích đen
TwitterQuân bích
Unicodebộ bích
Từ đồng nghĩabài, bộ bài bích và trò chơi
Chuyên mụcHoạt động | trò chơi
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu đen | chơi bài

Hình ảnh

Bộ bích biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
♠️ 2660 FE0F bộ bích
2660 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn