♦️ Bộ rô

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebộ bài rô
GoogleQuân rô đen
TwitterQuân rô
Unicodebộ rô
Từ đồng nghĩabài, bộ bài rô và trò chơi
Chuyên mụcHoạt động | trò chơi
Thẻđiểm đạn | chơi bài | biểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Bộ rô biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
♦️ 2666 FE0F bộ rô
2666 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn