🎴 Quân bài hình hoa

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applequân bài hình hoa
GoogleChơi bài hoa
TwitterBài hoa Nhật Bản
Unicodequân bài hình hoa
Từ đồng nghĩahoa, kiểu nhật bản, thiệp và trò chơi
Chuyên mụcHoạt động | trò chơi
Thẻbiểu tượng cảm xúc văn hóa Nhật Bản

Hình ảnh

Quân bài hình hoa biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🎴 1F3B4 quân bài hình hoa