🧸 Gấu bông

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applegấu bông
GoogleN/A
TwitterN/A
Unicodegấu bông
Từ đồng nghĩanhồi bông, vải lông và đồ chơi
Chuyên mụcHoạt động | trò chơi

Hình ảnh

Gấu bông biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🧸 1F9F8 gấu bông