🃏 Quân phăng teo

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applequân bài phăng
GoogleChơi bài phăng teo đen
TwitterQuân bài joker
Unicodequân phăng teo
Từ đồng nghĩalá bài và trò chơi
Chuyên mụcHoạt động | trò chơi
Thẻchơi bài

Hình ảnh

Quân phăng teo biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🃏 1F0CF quân phăng teo