🪩 Quả cầu gương

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applequả cầu gương
GoogleN/A
TwitterQuả cầu disco
Unicodequả cầu gương
Từ đồng nghĩabuổi tiệc, bữa tiệc, disco, khiêu vũ, long lanh, lấp lánh và sàn nhảy
Chuyên mụcHoạt động | trò chơi
Thẻbiểu tượng cảm xúc của bữa tiệc

Hình ảnh

Quả cầu gương biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🪩 1FAA9 quả cầu gương