🎯 Trúng đích

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehồng tâm
GoogleMũi tên trúng đích
TwitterĐấm thẳng
Unicodetrúng đích
Từ đồng nghĩahồng tâm, mục tiêu, phi tiêu và trò chơi
Chuyên mụcHoạt động | trò chơi
Thẻbiểu tượng cảm xúc trò chơi

Hình ảnh

Trúng đích biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🎯 1F3AF trúng đích