🕹️ Cần điều khiển

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecần điều khiển
GoogleJoystick
TwitterCần điều khiển
Unicodecần điều khiển
Từ đồng nghĩatrò chơi và trò chơi điện tử
Chuyên mụcHoạt động | trò chơi
Thẻbiểu tượng cảm xúc trò chơi

Hình ảnh

Cần điều khiển biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🕹️ 1F579 FE0F cần điều khiển
🕹 1F579 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn