♟️ Quân tốt

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applequân tốt cờ vua
GoogleN/A
TwitterChess pawn
Unicodequân tốt
Từ đồng nghĩabịp, có thể phá hủy, cờ, cờ vua, quân cờ, thí tốt, trò chơi và tốt
Chuyên mụcHoạt động | trò chơi
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu đen | biểu tượng cảm xúc trò chơi

Hình ảnh

Quân tốt biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
♟️ 265F FE0F quân tốt
265F (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn