🥡 Hộp đựng đồ ăn mang đi

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehộp đựng đồ ăn
GoogleN/A
TwitterHộp mang đi
Unicodehộp đựng đồ ăn mang đi
Từ đồng nghĩahộp đựng đồ ăn Trung Quốc
Chuyên mụcẨm thực | thức ăn của người châu Á

Hình ảnh

Hộp đựng đồ ăn mang đi biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🥡 1F961 hộp đựng đồ ăn mang đi