🍠 Khoai lang nướng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhoai lang nướng
GoogleKhoai lang nướng
TwitterKhoai lang nướng
Unicodekhoai lang nướng
Từ đồng nghĩakhoai, ngọt và nướng
Chuyên mụcẨm thực | thức ăn của người châu Á

Hình ảnh

Khoai lang nướng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍠 1F360 khoai lang nướng