🍣 Sushi

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applesushi
GoogleSushi
TwitterN/A
Unicodesushi
Chuyên mụcẨm thực | thức ăn của người châu Á
Thẻbiểu tượng cảm xúc văn hóa Nhật Bản

Hình ảnh

Sushi biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍣 1F363 sushi