🍙 Cơm nắm

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecơm nắm
GoogleNắm gạo
TwitterCơm nắm
Unicodecơm nắm
Từ đồng nghĩacơm và nhật bản
Chuyên mụcẨm thực | thức ăn của người châu Á
Thẻbiểu tượng cảm xúc văn hóa Nhật Bản

Hình ảnh

Cơm nắm biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍙 1F359 cơm nắm