🍜 Bát mì

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebát mì
GoogleBát bốc hơi
TwitterBát bốc hơi nước
Unicodebát mì
Từ đồng nghĩabát, hấp, mì, mì dẹt, mì ramen, ramen và súp
Chuyên mụcẨm thực | thức ăn của người châu Á
Thẻbiểu tượng cảm xúc văn hóa Nhật Bản

Hình ảnh

Bát mì biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍜 1F35C bát mì